Celkem testováno: 381866 | 30 otázek | Přibližně 20 minut

IQ Test

Jste inteligentnější než průměrný člověk?

Získejte konečně důkaz o tom, jak jste inteligentní! Odpovězte na 30 otázek do 30 minut a zjistěte své IQ skóre. Poté, po dokončení testu, získáte okamžitý přístup ke svému IQ skóre, jedinečnému certifikátu PDF a zprávě o výkonu.

IQ test existuje již nějakou dobu. Je to jeden z nejstarších a nejoblíbenějších používaných inteligenčních testů. Po staletí se IQ testy používaly k měření intelektuálních schopností a potenciálu člověka. V průměru je 85 až 114 bodů považováno za normální nebo průměrné skóre, zatímco kdokoli se skóre nad 130 je považován za vysoce inteligentní. Není čas zjistit, kde stojíte? Odborníci na IQ po desetiletí zdokonalovali přesnost IQ testů. A nyní jsme ji prostřednictvím tohoto webu zpřístupnili všem.

Udělejte si rychlý IQ test a okamžitě získejte své skóre! Náš IQ test se skládá z 30 otázek s 30 minutami na zodpovězení. Poté získejte okamžitý přístup ke svému IQ skóre a stáhněte si svůj vlastní certifikát a zprávu o výkonu.

Zhodnoťte svou inteligenci pomocí našeho rychlého, spolehlivého a uživatelsky přívětivého testu!

Průměrné IQ podle země

Průměrné IQ podle země
 • IQ ve Spojeném království   Velká Británie 99
 • IQ v Německu   Německo 100
 • IQ v Austrálii   Austrálie 99
 • IQ v Číně   Čína 104
 • IQ v Japonsku   Japonsko 106
 • Tchaj-wan   Tchaj-wan 106
 • Singapore Singapore 106
 • IQ v Hong Kongu Hongkong 105
 • Jižní Korea Jižní Korea 102
 • IQ na Novém Zélandu Nový Zéland 96
 • IQ ve Francii Francie 97
 • IQ ve Spojených státech United States 97
 • Švýcarsko Švýcarsko 99
 • IQ ve Švédsku Švédsko 97
 • IQ v Rakousku Rakousko 98
 • IQ v Itálii Itálie 94
 • IQ v Belgii Belgie 97
 • Polsko Polsko 96

Testovací funkce

Přesný, uživatelsky přívětivý test inteligenčního kvocientu (IQ). Navrženo naším týmem odborníků, speciálně optimalizované pro měření inteligence v online prostředí.

Inteligence je schopnost efektivně se učit, racionálně myslet, chápat složité myšlenky a přizpůsobovat se prostředí. IQ (Intelligence Quotient) je kvantifikace inteligence jedince ve vztahu k jeho vrstevníkům. Vyplnění testu inteligence a zjištění vašeho skóre IQ tedy určí, kde na stupnici IQ spadá vaše úroveň inteligence.

Náš zábavný a přesný, uživatelsky přívětivý online IQ test obsahuje 30 otázek, které je třeba zodpovědět do 30 minut. Vyplnění testu však obvykle trvá 20 až 25 minut. Pro každou otázku stačí vybrat vhodný tvar, abyste na každou otázku odpověděli. Po dokončení hodnocení vám poskytneme certifikát vaší inteligence – 17stránkovou analytickou zprávu o vašem kognitivním výkonu – která analyzuje, jak jste ve srovnání se zbytkem populace z hlediska inteligence. Vždy vás zajímalo, jaké je vaše IQ? Nyní je čas to zjistit.

Účel a výhody IQ testu

Protože pro mnoho lidí je test inteligence prvním krokem na cestě sebepoznání. Může vám poskytnout cenný náhled na vaše silné a slabé stránky a potenciál.

IQ test může být cenným nástrojem pro každého, kdo se chce dozvědět více o svých kognitivních schopnostech a potenciálu. Když porozumíte svému IQ skóre, můžete lépe porozumět svým silným a slabým stránkám. Tyto znalosti vám skutečně mohou pomoci stanovit si realistické cíle a identifikovat oblasti, na které musíte zaměřit své úsilí. K lepšímu pochopení pojmu inteligence vám navíc může pomoci i test. Toto pochopení může být užitečné v mnoha různých aspektech vašeho života.

Výsledky IQ testů mohou být užitečné v mnoha oblastech, včetně:

 • Komplexní hodnocení — Důkladné posouzení vašich intelektuálních schopností a potenciálu.
 • Kognitivní výzkum — Umožňuje výzkumníkům lépe porozumět povaze inteligence a jak se vyvíjí.
 • Kognitivní hodnocení — Měří paměť, rychlost a rozsah pozornosti.
 • Pracovní Aplikace — Některá zaměstnání vyžadují, aby uchazeči v rámci výběrového řízení absolvovali IQ test.
 • Hodnocení a diagnostika duševní subnormality — Používá se k identifikaci lidí s mentálním postižením a k posouzení úrovně jejich fungování.

Navíc jednou z nejpozoruhodnějších výhod nebo výhod absolvování IQ testu je to, že poskytuje jedinečné a důležité informace o intelektuálním rozvoji člověka. To může být užitečné, protože profesionálové nebo dokonce rodinní příslušníci mohou lépe porozumět tomu, jak jednotlivce podpořit nebo napadnout.

Výsledky IQ testu

Kromě měření obecné inteligence jednotlivce jsou IQ testy také navrženy tak, aby jim pomohly odhalit dovednosti, které mohou výrazně ovlivnit jejich úspěch, pokud člověk potřebuje zvláštní pozornost. Kromě toho test hodnotí schopnosti v různých oblastech, včetně:

Numerické uvažování — Schopnost řešit matematické problémy a rozumět pojmům.

Rozpoznávání vzorů — Schopnost rozpoznat a porozumět vzorům.

Prostorové uvažování — Schopnost porozumět a zapamatovat si prostorové vztahy.

Logické uvažování — Schopnost vidět vztahy mezi nápady a vidět logické důsledky.

Abstraktní uvažování — Schopnost rychle uvažovat s novými informacemi.

Opravdu funguje bezplatný IQ test?

Mnoho bezplatných výsledků IQ testů nedává přesné hodnoty IQ. Ty však mohou být dobrým nástrojem pro přípravu na skutečnou věc. Může vám poskytnout představu o tom, jak IQ test funguje a co můžete očekávat. S naším IQ testem není váš výsledek založen na vašem individuálním výsledku. Jste hodnoceni ve vztahu k ostatním účastníkům testu ve vaší věkové skupině. Tímto způsobem můžeme poskytnout přesnější údaje o vašem skóre a jeho srovnání s ostatními ve vašem věku. Porovnání vašeho skóre s někým z jiné věkové skupiny může být zavádějící a neposkytne přesný údaj o vašich intelektuálních schopnostech. Takže se nebojte, pokud nezískáte perfektní skóre; prostě udělejte to nejlepší a uvidíte, jak jste na tom v porovnání s ostatními ve vaší věkové skupině.

Můžete cvičit, než podstoupíte IQ test?

Překvapivě neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak „zvýšit“ své IQ. Cvičení prostřednictvím bezplatných IQ testů online vás však může lépe připravit na skutečnou věc. Pokud se tedy pokoušíte ucházet o práci, která vyžaduje IQ test, můžete použít IQ testy, abyste se seznámili s typem otázek, které jsou běžně kladeny. Následně můžete jít do testu s větší jistotou a připraveností.

Také tím, že test absolvujete vícekrát, získáte lepší představu o tom, na kterých oblastech musíte zapracovat. Existuje také větší šance, že se ve vašem skutečném testu objeví otázky nebo otázky stejného formátu, což vám poskytne výhodu nad ostatními uchazeči.

Nejčastější dotazy

Co je normální skóre IQ?

Většina populace spadá do rozmezí 85 až 114. Pokud tedy vaše skóre spadá do tohoto rozmezí, bude považováno za průměrné skóre IQ.

Jak přesný je IQ test?

Test je navržen tak, aby vám poskytl přesný údaj o vašem skutečném skóre IQ. Nejedná se však o náhradu odborného posouzení. Po dokončení můžete získat certifikát ke stažení, který můžete použít k zobrazení výsledků.

Co je Mensa?

Mensa (mensa.org), původní IQ test, je mezinárodní organizace jednotlivců s vysokým skóre IQ. Ale dokončení našeho testu vás neopravňuje ke vstupu do společnosti Mensa.

Co když dostanu v testu nízké skóre?

Nízké skóre v testu rozhodně neznamená, že nejste inteligentní. Znamená to pouze, že vaše skóre je nižší než průměr. Existuje mnoho vnějších faktorů, které mohou ovlivnit vaše skóre, jako je únava a emoční stres. Pokud nejste spokojeni se svým skóre, vždy můžete test opakovat, až budete lépe připraveni. Na IQ testu je dobré, že nejde o jednorázovou akci. Vždy můžete test opakovat, abyste zlepšili své skóre a otestovali svůj pokrok.

Jaké je vysoké skóre v IQ testu?

Nejvyšší skóre, které může někdo získat, je výsledek nad 145 v klasickém testu. Ale jakékoli skóre nad 130 je považováno za vysoké.