Celkom testované: 381866 | 30 otázok | Približne 20 minút

IQ Test

Ste inteligentnejší ako priemerný človek?

Získajte konečne dôkaz o tom, akí ste inteligentní! Odpovedzte na 30 otázok do 30 minút a zistite svoje IQ skóre. Po dokončení testu získate okamžitý prístup k skóre IQ, jedinečnému certifikátu PDF a správe o výkonnosti.

IQ test existuje už pomerne dlho. Je to jeden z najstarších a najpopulárnejších používaných inteligenčných testov. Po stáročia sa IQ testy používali na meranie intelektuálnych schopností a potenciálu človeka. V priemere sa 85 až 114 bodov považuje za normálne alebo priemerné skóre, kým ktokoľvek so skóre nad 130 je považovaný za vysoko inteligentného. Nie je čas zistiť, kde stojíte? Po desaťročia odborníci na IQ zdokonaľovali presnosť IQ testov. A teraz sme ho prostredníctvom tejto stránky sprístupnili každému.

Urobte si rýchly IQ test a okamžite získajte svoje skóre! Náš IQ test pozostáva z 30 otázok s 30 minútovou odpoveďou. Potom získajte okamžitý prístup k svojmu IQ skóre a stiahnite si svoj vlastný certifikát a správu o výkone.

Posúďte svoju inteligenciu pomocou nášho rýchleho, spoľahlivého a užívateľsky prívetivého testu!

Priemerné IQ podľa krajiny

Priemerné IQ podľa krajiny
 • IQ v Spojenom kráľovstve   Spojené kráľovstvo 99
 • IQ v Nemecku   Nemecko 100
 • IQ v Austrálii   Austrália 99
 • IQ v Číne   Čína 104
 • IQ v Japonsku   Japonsko 106
 • Tchaj-wan   Tchaj-wan 106
 • Singapore Singapore 106
 • IQ v Hong Kongu Hongkong 105
 • Južná Kórea Južná Kórea 102
 • IQ na Novom Zélande Nový Zéland 96
 • IQ vo Francúzsku Francúzsko 97
 • IQ v Spojených štátoch Spojené štáty 97
 • Švajčiarsko Švajčiarsko 99
 • IQ vo Švédsku Švédsko 97
 • IQ v Rakúsku Rakúsko 98
 • IQ v Taliansku Taliansko 94
 • IQ v Belgicku Belgicko 97
 • Poľsko Poľsko 96

Testovacie funkcie

Presný, užívateľsky prívetivý test inteligenčného kvocientu (IQ). Navrhnuté naším tímom odborníkov, špeciálne optimalizované na meranie inteligencie v online prostredí.

Inteligencia je schopnosť efektívne sa učiť, racionálne myslieť, rozumieť zložitým myšlienkam a prispôsobovať sa prostrediu. IQ (inteligenčný kvocient) je kvantifikácia inteligencie jednotlivca vo vzťahu k jeho rovesníkom. Preto vyplnenie testu inteligencie a zistenie vášho skóre IQ určí, kde na stupnici IQ spadá vaša úroveň inteligencie.

Náš zábavný a presný, užívateľsky prívetivý online IQ test obsahuje 30 otázok, na ktoré je potrebné odpovedať v časovom limite 30 minút. Dokončenie testu však zvyčajne trvá 20 až 25 minút. Pre každú otázku si jednoducho musíte vybrať vhodný tvar na zodpovedanie každej otázky. Po dokončení hodnotenia vám poskytneme certifikát o vašej inteligencii – 17-stranovú analytickú správu o vašej kognitívnej výkonnosti – ktorá analyzuje, ako ste v porovnaní so zvyškom populácie z hľadiska inteligencie. Vždy vás zaujímalo, aké je vaše IQ? Teraz je čas to zistiť.

Účel a výhody IQ testu

Pretože pre mnohých ľudí je test inteligencie prvým krokom na ceste sebapoznania. Môže vám poskytnúť cenný prehľad o vašich silných a slabých stránkach a potenciáli.

IQ test môže byť cenným nástrojom pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o svojich kognitívnych schopnostiach a potenciáli. Pochopením svojho skóre IQ môžete lepšie pochopiť svoje silné a slabé stránky. Tieto znalosti vám skutočne môžu pomôcť stanoviť si realistické ciele a identifikovať oblasti, na ktoré musíte zamerať svoje úsilie. Okrem toho vám k lepšiemu pochopeniu pojmu inteligencia môže pomôcť aj test. Toto pochopenie môže byť užitočné v mnohých rôznych aspektoch vášho života.

Výsledky testov IQ môžu byť užitočné v mnohých oblastiach vrátane:

 • Komplexné hodnotenie — Dôkladné posúdenie vašich intelektuálnych schopností a potenciálu.
 • Kognitívny výskum — Umožňuje výskumníkom lepšie pochopiť povahu inteligencie a jej vývoj.
 • Kognitívne hodnotenie — Meria pamäť, rýchlosť a rozsah pozornosti.
 • Žiadosť o prácu — Niektoré pracovné pozície vyžadujú, aby uchádzači v rámci výberového konania absolvovali IQ test.
 • Hodnotenie a diagnostika mentálnej subnormality — Používa sa na identifikáciu ľudí s mentálnym postihnutím a na posúdenie úrovne ich fungovania.

Okrem toho jednou z najvýznamnejších výhod alebo výhod vykonania testu IQ je to, že poskytuje jedinečné a dôležité informácie o intelektuálnom rozvoji človeka. To môže byť užitočné, pretože profesionáli alebo dokonca rodinní príslušníci môžu lepšie pochopiť, ako podporiť alebo vyzvať jednotlivca.

Výsledky IQ testu

Okrem merania všeobecnej inteligencie jednotlivca sú IQ testy navrhnuté tak, aby im pomohli odhaliť schopnosti, ktoré môžu výrazne ovplyvniť ich úspech, ak si človek vyžaduje osobitnú pozornosť. Okrem toho test hodnotí schopnosti v rôznych oblastiach vrátane:

Numerické uvažovanie — Schopnosť riešiť matematické problémy a porozumieť pojmom.

Rozpoznávanie vzorov – schopnosť rozpoznať a porozumieť vzorom.

Priestorové uvažovanie – schopnosť porozumieť priestorovým vzťahom a zapamätať si ich.

Logické uvažovanie – schopnosť vidieť vzťahy medzi myšlienkami a vidieť logické dôsledky.

Abstraktné uvažovanie — Schopnosť rýchlo uvažovať s novými informáciami.

Naozaj funguje bezplatný IQ test?

Mnohé bezplatné výsledky IQ testov neposkytujú presné merania IQ. Tie však môžu byť dobrým nástrojom na prípravu na skutočnú vec. Môže vám poskytnúť predstavu o tom, ako IQ test funguje a čo môžete očakávať. S naším IQ testom nie je váš výsledok založený na vašom individuálnom výsledku. Ste hodnotení v porovnaní s ostatnými účastníkmi testu vo vašej vekovej skupine. Týmto spôsobom môžeme poskytnúť presnejšie informácie o vašom skóre a porovnaní s ostatnými vo vašom veku. Porovnávanie vášho skóre s niekým z inej vekovej skupiny môže byť zavádzajúce a neposkytuje presný údaj o vašich intelektuálnych schopnostiach. Takže sa nebojte, ak nedosiahnete dokonalé skóre; urobte to najlepšie a uvidíte, ako ste na tom v porovnaní s ostatnými vo vašej vekovej skupine.

Môžete cvičiť pred vykonaním testu IQ?

Prekvapivo neexistuje žiadny spoľahlivý spôsob, ako „zvýšiť“ svoje IQ. Cvičenie prostredníctvom bezplatných IQ testov online vás však môže lepšie pripraviť na skutočnú vec. Ak sa teda pokúšate uchádzať o prácu, ktorá si vyžaduje IQ test, môžete použiť IQ testy, aby ste sa oboznámili s typom otázok, ktoré sa bežne kladú. Následne môžete ísť do testu sebavedomejšie a pripravenejšie.

Ak si test urobíte viackrát, získate lepšiu predstavu o tom, na ktorých oblastiach musíte popracovať. Existuje tiež väčšia šanca, že otázky alebo otázky s rovnakým formátom sa objavia vo vašom skutočnom teste, čo vám poskytne výhodu nad ostatnými uchádzačmi.

Často kladené otázky

Čo je normálne skóre IQ?

Väčšina populácie spadá do rozsahu 85 až 114. Ak teda vaše skóre spadá do tohto rozsahu, bude sa považovať za priemerné skóre IQ.

Aký presný je IQ test?

Test je navrhnutý tak, aby vám poskytol presný údaj o vašom skutočnom skóre IQ. Nie je však náhradou za odborné posúdenie. Po dokončení môžete získať certifikát na stiahnutie, ktorý môžete použiť na zobrazenie výsledkov.

Čo je Mensa?

Mensa (mensa.org), pôvodný IQ test, je medzinárodná organizácia jednotlivcov s vysokým skóre IQ. Vyplnenie nášho testu vás však nekvalifikuje na vstup do spoločnosti Mensa.

Čo ak dostanem v teste nízke skóre?

Nízke skóre v teste určite neznamená, že nie ste inteligentný. Znamená to len, že vaše skóre je nižšie ako priemer. Existuje mnoho vonkajších faktorov, ktoré môžu ovplyvniť vaše skóre, ako je únava a emocionálny stres. Ak nie ste spokojní so svojím skóre, vždy môžete test zopakovať, keď budete lepšie pripravený. Dobrá vec na IQ teste je, že nejde o jednorazovú udalosť. Vždy môžete test zopakovať, aby ste zlepšili svoje skóre a otestovali svoj pokrok.

Aké je vysoké skóre v IQ teste?

Najvyššie skóre, ktoré môže niekto získať, je výsledok nad 145 v klasickom teste. Ale každé skóre nad 130 sa považuje za vysoké.